Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Từ chuyện của cô Comtor, đến hành động của Lý Tiểu Long và cách gặt hái thành quả đời mình
Góc nhìn
Từ chuyện của cô Comtor, đến hành động của Lý Tiểu Long và cách gặt hái thành quả đời mình
Hầu hết chúng ta đều ít, thậm chí là không có thói quen lên kế hoạch cho cuộc đời mình, luôn cảm thấy việc này rất mất thời gian và không thực tế. Nếu có thì đó cũng chỉ là kế hoạch cho những hoài bão lớn, còn các việc làm nhỏ thường có xu hướng "auto skip". Tuy nhiên, chúng ta lại quên mất một điều rằng: ngay cả một việc nhỏ cũng không có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng thì chúng ta sẽ dựa vào đâu để gặt hái được những thành quả lớn?
523 Lượt xem 2021-10-14

Không còn bài viết nào