Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Thời gian để đọc: Hãy tìm cách đừng tìm lý do
Góc nhìn
Thời gian để đọc: Hãy tìm cách đừng tìm lý do
Nếu bạn thực sự quan tâm đến bản thân và những điểm bất toàn của chính mình, thì bạn sẽ nhận ra việc đọc sách cần thiết cho chính mình như thế nào. Một khi đã có "nhu cầu" và "ý chí", bạn sẽ thấy "thiếu thời gian" chỉ là một lý do rất dễ vượt qua.
91 Lượt xem 2020-01-21

Không còn bài viết nào