Những câu nói truyền nhiệt cực 'căng' của các Manager, Group Leader

Đây là những câu nói được xem là kim chỉ nam, hoa tiêu dẫn đường các Manager và Group Leader trong công việc và cuộc sống.

Thụy

#quote

#Manager

#Group Leader

#câu nói truyền cảm hứng

0 Bình luận