Từ hôm nay, Sunners sẽ phải 'vượt qua thử thách' để đăng nhập WSM

Thay vì chỉ cần nhập tên và mật khẩu như trước đây, từ ngày 20/11, Sunner cần phải trả lời đúng một câu hỏi ngẫu nhiên liên quan đến core value của Sun*.

Đây là ý tưởng được trao giải thưởng "Best idea of the month" tháng 8 của chị Nguyễn Thị Hằng Thúy, đến từ bộ phận Vietnam Education Unit. 

Ban tổ chức nhận thấy ý tưởng khả thi và có nhiều ý nghĩa trong việc đưa 7 core values đến gần hơn với Sunners. Việc kết hợp core value với WSM như một "thử thách" nhỏ giúp Sunners hiểu sâu sắc giá trị cốt lõi của Sun*. Đây cũng là cách xác thực người dùng có đúng là thành viên trong công ty hay không. 

TV

#7 core values

#WSM

#Stay Focused

#Awesome Ideas Box

#Raising Ideas Box

0 Bình luận