Tag: Sun* Rewarding System

Other teams have already used Kudo, why not your team?
Culture - Event
Other teams have already used Kudo, why not your team?
Team bạn đã áp dụng Kudo box để thúc đẩy tinh thần làm việc lẫn nhau chưa? "Team nhà người ta" xài chuyên nghiệp lắm rồi! Còn có cả tips nữa nè!
by Thúy B 2798 views 2021-04-05

No more posts