Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Mẹo hay cùng Chính: Charles Proxy, cân mọi kèo từ debugging đến testing
Multimedia
Mẹo hay cùng Chính: Charles Proxy, cân mọi kèo từ debugging đến testing
Về phía Dev, Charles Proxy đảm bảo các request luôn đúng và đầy đủ thông tin gửi lên server đầy đủ, thậm chí là giả lập sẵn response mà phía API chưa đáp ứng kịp, còn QA thì có thể áp dụng test thêm các case như khi mạng chậm thì sẽ như thế nào, ngắt mạng thì sẽ ra sao, cùng rất nhiều điều hữu ích khác.
515 Lượt xem 2021-07-20

Không còn bài viết nào