Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Lo lắng về chất lượng không khí của Sunners, R&D Unit xây luôn hệ thống theo dõi AQI
Dự án - Sản phẩm
Lo lắng về chất lượng không khí của Sunners, R&D Unit xây luôn hệ thống theo dõi AQI
Dù chất lượng không khí đã được cải thiện nhưng Sunners ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn vẫn nên thường xuyên cập nhật chỉ số chất lượng không khí để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Do đó, R&D Unit đã lập tức xây dựng hệ thống chất lượng không khí tại gia để ai ai cũng có thể tự đo và kiểm soát chất lượng không khí ngay tại nhà mình. Đúng là công ty công nghệ, cần cái gì là mình 'sản xuất' luôn cái đó.
354 Lượt xem 2019-12-05

Không còn bài viết nào