Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

[Review] Chuyến tàu một chiều - Thay đổi tư duy
Kinh nghiệm hay
[Review] Chuyến tàu một chiều - Thay đổi tư duy
Đây là review của anh Ngọc Tuấn (Design Unit) - một người lười đọc nhưng đã có nhiều thay đổi về tư duy cũng như thói quen nhờ cuốn sách này.
556 Lượt xem 2020-02-12

Không còn bài viết nào