Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Quy luật trao đổi đồng giá và những kẻ muốn rất nhiều, nhưng không chịu hi sinh
Góc nhìn
Quy luật trao đổi đồng giá và những kẻ muốn rất nhiều, nhưng không chịu hi sinh
“Con người không thể có được điều mình muốn nếu không phải hy sinh thứ gì đó. Để đạt được một thứ gì đó thì một số thứ có giá trị phải mất đi. Đó là quy luật đầu tiên của giả kim thuật: Trao đổi đồng giá”
2365 Lượt xem 2019-11-29

Không còn bài viết nào