Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Kĩ thuật giấu âm thanh vào hình ảnh của AI Team tại IEEE GCCE 2019
Dự án - Sản phẩm
Kĩ thuật giấu âm thanh vào hình ảnh của AI Team tại IEEE GCCE 2019
Cuối tháng 7 vừa rồi, một tin vui đã đến với AI team thuộc R&D Unit. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, báo cáo khoa học về công nghệ giấu tin (Steganography) được team nghiên cứu và phát triển từ tháng 4 đã được chấp thuận và trình bày tại hội nghị IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) 2019. Báo cáo được hội đồng thẩm định đánh giá khá cao, được xếp vào OS-ICE session. Sau quá trình hoàn thiện nội dung và các thủ tục cần thiết, vào tháng 10 tới, AI team vinh dự được cử đại diện sang Osaka, Nhật Bản để tham dự hội nghị và thuyết trình về báo cáo khoa học này.
746 Lượt xem 2019-08-07

Không còn bài viết nào