Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Thể lệ chi tiết các vòng đấu của The Trinity Crown 2022 đã có rồi đây Sunner ơi!!
Văn hóa - Sự kiện
Thể lệ chi tiết các vòng đấu của The Trinity Crown 2022 đã có rồi đây Sunner ơi!!
Ngoài giới thiệu chung và đề bài thi của vòng Viblo Game Battle, một thể lệ chi tiết đã được BTC The Trinity Crown biên soạn vô cùng đầy đủ và chi tiết cho 500 anh chị em Đà Nẵng ngâm cứu trước giờ G rồi đây!!
232 Lượt xem 2022-07-01

Không còn bài viết nào