Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Cảnh báo: Virus có thể tấn công bạn từ con đường bạn không-thể-ngờ đấy!
Kinh nghiệm hay
Cảnh báo: Virus có thể tấn công bạn từ con đường bạn không-thể-ngờ đấy!
Khi bạn đang bận chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, đừng quên rằng vẫn còn những "con virus" mạng đang âm thầm tấn công bạn đấy!
258 Lượt xem 2021-02-03
Chúng ta đang bị Google và Facebook theo dõi như thế nào?
Dự án - Sản phẩm
Chúng ta đang bị Google và Facebook theo dõi như thế nào?
"If you are not paying for it, you are the product" - Nếu bạn không phải trả tiền, thì thực tế bạn chính là sản phẩm. Điều đã và đang xảy ra khi chúng ta sử dụng những dịch vụ "miễn phí" của Google, Facebook.
360 Lượt xem 2021-01-24

Không còn bài viết nào