HOT: Công bố trao tặng danh hiệu Creator tại Sun*

Từ tháng 06/2020, Sun* sẽ tiến hành trao tặng danh hiệu Creator dành cho những Sunners xứng đáng nhất!

Là một Digital Creative Studio, Sun* luôn hướng đến việc tạo ra một môi trường tuyệt vời để những con người đam mê thử thách có thể phát huy hết điểm mạnh của mình trong việc kiến tạo nên giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đúng như sứ mệnh của mình, đứng ở điểm giao thoa giữa công nghệ, kinh doanh và giáo dục, Sun* sẽ mang lại sự thay đổi tích cực cho toàn xã hội.

Song hành với tinh thần ấy, Sun* trân trọng và khuyến khích các thành viên của mình đóng góp những sáng kiến, ý tưởng để tạo nên giá trị mới cho công ty và đối tác. Chính vì vậy, để ghi nhận những đóng góp tuyệt vời ấy của mọi người, Sun* chính thức phát động trao tặng danh hiệu CREATOR từ tháng 06/2020.

CREATOR là danh hiệu trao tặng cho những cá nhân/tập thể có nghiên cứu, phát minh, sáng kiến đóng góp và xây dựng trong quá trình làm việc tại Sun*, tạo ra giá trị mới cho Công ty cũng như cho đối tác. Nói cách khác, đó là những đóng góp thể hiện được tinh thần Digital Creative Studio - chủ động, sáng tạo, làm chủ sản phẩm, đồng thời có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong suy nghĩ, hành động của mọi người và kết quả công việc như:

+ Ý tưởng sáng tạo của Sunners có thể ươm mầm, thành hình và ra đời

+ Cải tiến, đẩy mạnh quy trình sáng tạo sản phẩm và dịch vụ 

+ Nâng cao kiến thức, đẩy mạnh hệ sinh thái đào tạo con người

+ Nâng cao quy trình sản xuất - vận hành dịch vụ, giúp tăng năng suất và ổn định trong khâu phát triển và vận hành sản phẩm tại Sun*

Hàng tháng, Managers của các bộ phận sẽ đề xuất ứng viên phù hợp với tiêu chí của danh hiệu Creator (nếu có), sau đó sẽ họp bàn và lựa chọn những cá nhân/tập thể xứng đáng nhất.

#Digital Creative Studio

#Danh hiệu Creator