Phụ nữ cũng "dễ" hiểu thôi ý mà?!

Giữa một chàng trai kiếm được 100 triệu/tháng nhưng chỉ đưa bạn 10 triệu với 1 chàng trai kiếm được 10 triệu nhưng đưa cho bạn 9 triệu. Thì bạn sẽ chọn ai?