[Radio 24/09] Quà tặng âm nhạc: Ai đã đánh cắp trái tim của chàng lập trình viên khờ?

Đến hẹn lại lên vào lúc 12h10, thứ 6 tuần thứ 4 mỗi tháng, cùng chill với những món quà âm nhạc dễ thương tại - Sun* Radio chuyên mục Quà tặng âm nhạc thôi nào!!

#quà tặng âm nhạc

#Sun* Radio