Siêu phẩm: "Say bye Covy" quy tụ các Sunners đến từ mọi miền Tổ quốc

Cùng nhau đẩy lùi Covy, các Sunner hãy cùng lan toả tinh thần tích cực, sắp xếp cuộc sống khoa học, gắn kết gia đình, chia sẻ với cộng đồng và đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!

#Chống Covid

#Sun* phòng Covid-19