[Sun* TV] Đọc báo thay bạn: Sun* hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban văn hóa các Unit

Thấu hiểu sự vất vả và nhiệt huyết của ban văn hoá, để có thể đồng hành cùng mọi người năm 2020, công ty sẽ hỗ trợ 1 phần kinh phí hoạt động cho ban văn hóa. Quỹ này sẽ được BVH sử dụng với mục đích phát triển hoạt động của BVH hoặc nâng cao gắn kết, kỹ năng cho các thành viên BVH, tuỳ theo mong muốn sử dụng của BVH mỗi Unit.

#Ban văn hóa

#Sun* TV