Thương hiệu Sun* và các hoạt động văn hóa của chúng ta có gì đáng chú ý trong Quý I/2023?

Ở Sun*, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một môi trường năng động, đa sắc màu với những sự kiện, hoạt động văn hoá - truyền thông sôi nổi. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến các hoạt động đó, và cả những hành động mà chúng ta đang thực hiện để trở thành một thương hiệu lớn mạnh tại Việt Nam, thì bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn toàn cảnh, cùng với đó là những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong Quý 1 vừa qua.

#CCV