[Video]: MV Parody Digital Creative Studio

Đừng tư duy "Code mướn" anh nha/Phải tạo nên những giá trị Awesome/Sản phẩm ta dốc sức cho ra/Phải "làm chủ" nhé, chớ nên "Làm thuê".

MV được hoàn thiện với sự tham gia của:

Singer: 

Phạm Thành Luân 

Lê Thị Ngọc Trâm 

Nguyễn Nam Khánh

Casting: 

Nguyễn Minh Đức C

Nguyễn Thanh Tùng D

Hồ Việt Tuấn

Hoàng Trọng Hiếu B

Trần Thị Hà

Bùi Diệu Linh

Trương Thị Nhi

Ngô Thị Ngọc Ánh

Kiều Minh Phước

Phan Thanh Huyền

Ngụy Minh Tuấn

Nguyễn Hồng Hải 

Producer: IC Group 

Ca khúc được sáng tác dựa trên ca khúc Sáng mắt chưa - Trúc Nhân

#Digital Creative Studio

#MV Parody