[VIDEO] Sun* Đà Nẵng - Year End Party 2019: Một trong những chương trình cuối năm hay nhất tại Sun*

Một chương trình trên cả tuyệt vời bởi tinh thần đoàn kết, sức trẻ, sự sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết của những con người Sun* Đà Nẵng.

#Sun* News