[Video]: Sunners ước gì trong năm mới 2020?

Năm 2020 lại bắt đầu với nhiều kỳ vọng. Mỗi Sunners lại có một ước muốn khác nhau và họ đã chia sẻ điều đó với Sun*News. Còn bạn thì sao?

#Sun*

#Sunners