Tag: CEO Message

CEO Kobayashi Taihei: Thời kỳ kỹ sư chỉ biết kỹ thuật đã qua, hãy trau dồi 3 kiến thức này để trở thành một Creator có tầm ảnh hưởng ở bất cứ đâu!
Góc nhìn
CEO Kobayashi Taihei: Thời kỳ kỹ sư chỉ biết kỹ thuật đã qua, hãy trau dồi 3 kiến thức này để trở thành một Creator có tầm ảnh hưởng ở bất cứ đâu!
Trong bài phát biểu tại lễ trao giải SAA 2020, CEO Kobayashi Taihei đã tiết lộ 3 mảng kiến thức giúp developer của Sun* không chỉ là một người làm kỹ thuật đơn thuần mà còn trở thành một Creator thực thụ, một cá nhân có tầm ảnh hưởng ở mọi nơi, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Đăng bởi Sun* News 644 Lượt xem 2020-12-28

Không còn bài viết nào