Tag: DevOps

Corner of Sun*: Gặp Phương "không biết gì", chỉ biết đuổi theo đam mê
Corner of Sun*
Corner of Sun*: Gặp Phương "không biết gì", chỉ biết đuổi theo đam mê
Hỏi gì Phương cũng không biết. Thứ Phương biết thì tôi lại không biết. Một cuộc phỏng vấn có phần kì cục... nhưng cũng khá thú vị.
Đăng bởi QNT 226 Lượt xem 2020-09-04

Không còn bài viết nào