Tag: Dự án MOOC

Hơn 5000 công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên sử dụng hệ thống đào tạo do Sun* kết hợp cùng ĐH Bách Khoa Hà Nội phát triển
Dự án - Sản phẩm
Hơn 5000 công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên sử dụng hệ thống đào tạo do Sun* kết hợp cùng ĐH Bách Khoa Hà Nội phát triển
Trong khuôn khổ Hội nghị báo cáo đánh giá kết quả triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án 06/CP giữa Bộ Công an và UBND Tỉnh Thái Nguyên, Trung Tâm công nghệ và giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục (EdTech Centre) thuộc Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Bách khoa Hà Nội đã ký cam kết đào tạo Chuyển đổi số, và sử dụng dịch vụ công cho hơn 5000 công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên trên nền tảng daotao.ai - Hệ thống MOOC do Sun* kết hợp cùng EdTech Centre phát triển.
Đăng bởi Ling 966 Lượt xem 2022-08-10

Không còn bài viết nào