Tag: Giải mã gen

Cân nhắc "Giải mã gen" trong gói khám sức khỏe định kỳ Sun* năm 2021
Tin nóng
Cân nhắc "Giải mã gen" trong gói khám sức khỏe định kỳ Sun* năm 2021
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám sức khỏe định kỳ, Ban lãnh đạo Sun* đang xem xét và cân nhắc hợp tác với Công ty Giải mã gen Genetica để dành cho toàn thể CBNV một gói khám đặc biệt trong năm nay.
Đăng bởi BAV 1218 Lượt xem 2021-04-28

Không còn bài viết nào