Tag: kiến thức

Đặt 6 công cụ kiểm thử chịu tải mã nguồn mở tốt nhất hiện nay lên bàn cân
Dự án - Sản phẩm
Đặt 6 công cụ kiểm thử chịu tải mã nguồn mở tốt nhất hiện nay lên bàn cân
Kiểm thử chịu tải - Load testing đã từ lâu được xem là một quy trình kiểm thử phần mềm quan trọng, giúp xác định cách ứng dụng phần mềm phản hồi khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
Đăng bởi Thanh Thư 381 Lượt xem 2022-01-10

Không còn bài viết nào