Tag: Sun* Rewarding System

Team "nhà người ta" xài Kudo Box hết cả rồi! Team bạn thì sao?
Văn hóa - Sự kiện
Team "nhà người ta" xài Kudo Box hết cả rồi! Team bạn thì sao?
Team bạn đã áp dụng Kudo box để thúc đẩy tinh thần làm việc lẫn nhau chưa? "Team nhà người ta" xài chuyên nghiệp lắm rồi! Còn có cả tips nữa nè!
Đăng bởi Thúy B 2798 Lượt xem 2021-04-05

Không còn bài viết nào