Tag: Unit test

Sun* Đà Nẵng: Giải quyết mối quan hệ "Em không sai, chúng ta sai" giữa Dev và QA
Tin nóng
Sun* Đà Nẵng: Giải quyết mối quan hệ "Em không sai, chúng ta sai" giữa Dev và QA
Người ta vẫn thường ví mối quan hệ của Dev và QA giống như một cuộc tình giang dở. Làm sao để họ "cơm lành, canh ngọt" với nhau?
Đăng bởi Ling 676 Lượt xem 2020-06-18

Không còn bài viết nào