Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

[Sách hay] Mindset - Tâm lý học thành công: Khi trí thông minh bẩm sinh có thể "giúp" bạn thất bại nhanh hơn!
Kinh nghiệm hay
[Sách hay] Mindset - Tâm lý học thành công: Khi trí thông minh bẩm sinh có thể "giúp" bạn thất bại nhanh hơn!
Nếu bạn vẫn luôn tin rằng chỉ những ai may mắn sở hữu trí thông minh bẩm sinh mới có thể thành công thì nhất định bạn phải đọc cuốn sách này.
5576 Lượt xem 2020-05-06

Không còn bài viết nào