Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Covid-19 đã thay đổi Sunner trở thành con người như thế nào?
Góc nhìn
Covid-19 đã thay đổi Sunner trở thành con người như thế nào?
"Ở nhà là yêu nước" là cách mà các Sunner lựa chọn mỗi khi Covid-19 hoành hành. Cách họ vận hành cuộc sống và công việc đã dần trở nên linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi mà dịch bệnh gây ra. Covid-19 đã thay đổi Sunner trở thành những con người mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, tài giỏi hơn.
340 Lượt xem 2021-07-22

Không còn bài viết nào