Chính thức: Ra mắt Đại sứ học tập tại Sun*

Bắt đầu từ năm nay, tại Non-CEV của Sun*, các “Đại sứ học tập” sẽ tích cực hoạt động, dẫn dắt và lan tỏa tri thức đến cho các thành viên trong Unit. Cùng tìm hiểu thêm về chân dung các Đại sứ học tập nhà Sun* và vai trò mới của họ trong thời gian tới nhé!

Tìm hiểu về Đại sứ học tập

Định hướng học tập và phát triển của Sun* trong năm 2022 là Xây dựng Văn hóa học tập - Learning Culture mạnh mẽ từ Công ty đến từng Unit và member. Đại sứ học tập chính là 1 trong những yếu tố tạo nên môi trường học tập (Learning Environment) - một trong 3 thành tố quan trọng của Learning Culture - “CEO” tại Sun*. 

Đại sứ học tập thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình tại các Non-CEV. Họ là nhân tố quan trọng, người tiên phong dẫn dắt phong trào, lan tỏa, thúc đẩy tinh thần học tập và hỗ trợ members của Unit phát triển, thông qua việc xây dựng, thiết kế và điều phối các hoạt động học tập tại Unit.

Cụ thể, nhiệm vụ của các Đại sứ học tập như sau: 

  • Cùng UM và các Line Managers xây dựng kế hoạch đào tạo năm của Unit đảm bảo khuyếch đại chiến dịch học tập chung của công ty và đáp ứng nhu cầu học tập đặc thù tại Unit
  • Cùng UM và các Line Managers thiết kế các hoạt động học tập tại Unit phù hợp với nhu cầu của Unit và định hướng chung của công ty.
  • Quản lý và điều phối hoạt động triển khai đào tạo tại Unit.
  • Truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần học tập tới các "hạt nhân học tập" và các members khác trong Unit.
  • Lan toả tới members trong Unit các chương trình đào tạo lớn trong năm của công ty.
  • Liên tục theo sát tình hình học tập tại Unit và đưa ra các cải tiến phù hợp.
  • Ghi nhận kết quả đào tạo của Unit vào “Y bạ sức khỏe học tập” doanh nghiệp (hệ thống theo dõi và ghi nhận hoạt động của toàn công ty)

Sự góp mặt của các Đại sứ sẽ giúp việc học tập tại Unit được tổ chức có kế hoạch và bài bản hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của members, đồng thời góp phần vào việc đạt được mục tiêu, chiến lược của Unit nói riêng và công ty nói chung.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các Đại sứ học tập đã cùng với UM, LM tại Unit hoàn thiện kế hoạch học tập tại Unit trong năm 2022.

**Lưu ý: Tại CEV, việc tổ chức các phong trào học tập và lan tỏa tri thức đang là một phần trong công việc do CSM phụ trách.

Chân dung các Đại sứ học tập tại Sun*

Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu chân dung của Đại sứ học tập thuộc 9 đơn vị Non - CEV nhà Sun* nhé! 

11 đại sứ học tập đến từ 9 Non-CEV tại Sun*

Các Đại sứ học tập nhà Sun* đều là những người yêu thích việc nghiên cứu tri thức, quan tâm, tích cực, chủ động tham gia, tổ chức các hoạt động học tập tại Unit. Bên cạnh đó, họ còn là người có khả năng kết nối mọi người rất tốt, luôn cởi mở chia sẻ và mong muốn lan tỏa kiến thức hay đến với mọi người xung quanh.

Hi vọng trong thời gian tới, các Đại sứ học tập sẽ phát huy thật tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, để góp phần xây dựng, phát triển Văn hóa học tập - Learning Culture của người Sun* ngày một tốt đẹp hơn! 

#Be the CEO of Learning Culture

#Learning Culture

#Đại sứ học tập