Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Vinh Nhổn: Flex hay "ẩn ức" của người Việt
Góc nhìn
Vinh Nhổn: Flex hay "ẩn ức" của người Việt
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776 đã viết như vậy. Tuy nhiên theo một số nguồn tin chưa chứng thực thì vẫn còn một quyền nữa của con người: quyền được flexing!
552 Lượt xem 2023-07-20

Không còn bài viết nào