Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Đằng sau một "người hiểu biết"
Góc nhìn
Đằng sau một "người hiểu biết"
Theo bạn, một người giàu có, có phải là một người hiểu biết không? Câu trả lời là chưa chắc. Một người có nhiều bằng cấp có phải là một người hiểu biết không? Câu trả lời là chưa chắc. Người có quyền cao chức trọng, địa vị xã hội có phải là người hiểu biết không? Câu trả lời là chưa chắc. Vậy "người hiểu biết" là người như thế nào?
2835 Lượt xem 2021-02-23

Không còn bài viết nào