Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Góc nhìn: Ngưng mơ tưởng Chat GPT có thể thay bạn làm mọi thứ!
Góc nhìn
Góc nhìn: Ngưng mơ tưởng Chat GPT có thể thay bạn làm mọi thứ!
Chat GPT là một ứng dụng AI đang “sốt xình xịch” trong thời gian gần đây và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dùng khi sử dụng đúng cách. Thực tế, nếu nhìn nhận một cách tổng quan thì Chat GPT vẫn sở hữu những nhược điểm cố hữu mà chúng ta cần thận trọng lưu ý. Với những góc nhìn chuyên môn từ một người làm kỹ thuật và làm trong mảng trí tuệ nhân tạo, hãy cùng Sun* News lắng nghe những chia sẻ của AI Research Specialist đến từ R&D Unit của Sun* nhé!
760 Lượt xem 2023-03-01

Không còn bài viết nào