Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Sunners học giao tiếp: "Nói đúng, nói đủ, nói thuyết phục theo chất riêng"
Văn hóa học tập
Sunners học giao tiếp: "Nói đúng, nói đủ, nói thuyết phục theo chất riêng"
Khóa học “SAY IT YOUR WAY” được thiết kế để cùng Sunner khám phá bản sắc riêng của chính mình trong giao tiếp, khẳng định chất IT, giao tiếp không rào cản!
514 Lượt xem 2022-11-11

Không còn bài viết nào