Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Chán đi làm thì phải làm sao?
Chuyện tâm tình
Chán đi làm thì phải làm sao?
Chắc hẳn dân văn phòng ai cũng đều trải qua cảm giác thứ 2 buồn chán (Blue Monday) và ơn giời thứ 6 đây rồi! (TGIF), dù không mấy tích cực nhưng nếu bảo rằng không bao giờ thấy chán thì có vẻ chúng ta đang tự lừa dối bản thân mình rồi nhỉ?
231 Lượt xem 2020-11-08

Không còn bài viết nào