Danh sách bài viết

Danh sách bài viết người dùng đã đăng

Trở lại và lợi hại hơn xưa, Exploration Day 2021 có gì đặc biệt?
Văn hóa học tập
Trở lại và lợi hại hơn xưa, Exploration Day 2021 có gì đặc biệt?
Ngày 20/11/2021 vừa qua, Vietnam Education Unit (VEU) đã tổ chức chương trình "Exploration Day" - hoạt động chia sẻ kiến thức nội bộ hàng năm của Unit tại hai đầu cầu Sun* Hà Nội và Đà Nẵng. Với slogan “Together we get more”, VEU mong muốn thông qua hoạt động này, các thành viên của Unit sẽ tích lũy được những kiến thức bổ ích, hỗ trợ tốt nhất cho công việc, cũng như phát triển mạnh mẽ bản thân trong tương lai.
574 Lượt xem 2021-11-25

Không còn bài viết nào