Awsome Idea Box trao giải cho ý tưởng lan tỏa văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới

Theo ý tưởng của anh Quang Thanh (EUV 3), Orientation là cơ hội để nhân viên mới hiểu thêm về công ty. Vì thế, anh Thanh đề xuất bổ sung nội dung về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi vào buổi này giúp các thành viên có thêm cơ hội hiểu hơn về văn hóa công ty.

Awesome Idea Box tháng 2 đã gọi tên anh Quang Thanh đến từ EUV 3 với ý tưởng: Thêm nội dung chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp của Sun* trong buổi Orientation.

Theo ý kiến của Thanh, Orientation là cơ hội rất tốt để các bạn nhân viên mới hiểu thêm về công ty. Tuy nhiên, vì Orientation chỉ diễn ra trong có 1 buổi nên khó có thể truyền tải được hết các nội dung đó một cách sâu sắc. 

Nhân viên mới thường mất khoảng 1 tuần đầu để setup máy, bắt nhịp được môi trường, công việc và các phối hợp giữa các bộ phận. Vì thế, nếu có thể, hãy nâng số buổi orientation lên từ 3-4 buổi thì khả năng chia sẻ các thông điệp về văn hóa doanh nghiệp như 7 core value, vision, mission, sẽ dễ dàng hơn. Có thể lấy ngay chính những câu hỏi trong WSM là bài test cuối khóa orientation. 

Cũng theo anh, với quy mô của Sun* hiện tại, nên gọi là khóa orientation hơn là buổi orientation.

Hiểu về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi cũng như văn hóa doanh nghiệp là việc rất quan trọng khi làm việc ở Sun*. Nó sẽ giúp cho mỗi chúng ta biết được đang cùng tập thể của mình, cùng Sun* thực hiện điều gì, chúng ta muốn trở thành ai, chúng ta làm việc ở một môi trường ra sao, với những con người như thế nào. Điều đó, sẽ giúp chính mỗi chúng ta hiểu rõ hơn sứ mệnh của bản thân mình, và biết sứ mệnh đó có chung đường với sứ mệnh mà Sun* đang hướng tới hay không.

Ý tưởng của bạn Quang Thanh càng được đánh giá cao hơn vì bạn nhận thức rất rõ tầm quan trọng của những điều trên. 

Awsome idea box được Sun* lập ra từ tháng 7/2019 để mọi người đóng góp ý tưởng cùng với giải pháp cải thiện các vấn đề của công ty. Mỗi tháng từ các group gửi lên nhiều ý tưởng khác nhau. Những ý tưởng tốt sẽ được chọn lọc và người đưa ý tưởng đó sẽ cùng với ban lãnh đạo hoàn thiện và triển khai trong thực tế. 

#Awesome Ideas Box

#Raising Ideas Box