Chế độ đi làm "đặc biệt" cho toàn thể nhân viên Sun* trong kì Đại hội Đảng XIII

Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên đi làm trong thời gian "cấm đường" phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021), Sun* quyết định điều chỉnh hạn mức để nhân viên có thể linh hoạt về thời gian đến và về trong kì chấm công tháng 2/2021.

Cụ thể, Sun* sẽ điều chỉnh hạn mức để nhân viên chi nhánh Hà Nội có thể linh hoạt về thời gian đến và về trong kì chấm công tháng 2/2021, từ 5 lần/tháng lên mức 10 lần/tháng. 

Với sự thay đổi này, CBNV cần chủ động trao đổi với các cấp quản lý và sắp xếp công việc phù hợp để duy trì tiến độ cũng như chất lượng dự án.  

Hi vọng với sự linh hoạt về thời gian làm việc như thế này, nhân viên Sun* sẽ có thể đảm bảo được tốt nhất công việc cũng như cuộc sống cá nhân, hướng tới phục vụ một Đại hội Đảng thành công. 

Sunner nghĩ gì? 

Trước thông tin cực kì nóng này, các Sunner đã không giấu khỏi niềm vui.

#Đại hội Đảng XIII