Internet Explorer bị khai tử, tạm biệt nhé "một thời vàng son"

Sau hơn 25 năm hoạt động, trình duyệt lướt web nổi tiếng một thời – Internet Explorer cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Chang ft Viet-Anh

#Internet Explorer

0 Bình luận