Không chuyên nghiệp trong tình yêu, đừng mong 'be professional' trong công việc

Cuộc sống muôn màu, bạn luôn tự hỏi, sao người ta luôn chê mình 'không chuyên nghiệp'. Chẳng cần quá to tát, chuyện chuyên nghiệp đôi khi xuất phát từ thái độ và hành động của bạn trong những điều nhỏ nhất.

Nếu không đúng giờ khi hẹn hò với người yêu...

...thì làm sao có thể đúng giờ khi đi họp với sếp

Đã không có lòng khi chọn quà cho bạn gái

... sao biết cách dành tâm sức đầu tư cho công việc

Nếu đã không chuyên nghiệp và hết lòng, đừng mong nhận về tình yêu của người khác

Công việc cũng vậy, không ai gánh thay bạn được mãi. 

#7 core values

#Be Professional