Mọi dự án thành công đều cần phân tích Business Analytics

Gần đây, chắc hẳn các bạn đều nghe tới khái niệm Business Analytics (BA) phải không? Sun* Busitech năm nay sẽ giúp không chỉ các đội dự án mà tất cả các lập trình viên tại Sun* hiểu và nắm rõ khái niệm này. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn những thông tin cơ bản để có cái nhìn tổng quan nhất về Business Analytics.

Dưới đây là mô hình với 10 hạng mục, mỗi hạng mục được phân tích chi tiết các tiêu chí. Chúng ta có thể áp dụng những hạng mục cơ bản này để phân tích Business Analytics trong dự án của mình.

Đồng thời với 10 hạng mục phân tích trên cũng chính là 10 tiêu chí đánh giá thang điểm mà BGK sẽ dùng để xét chất lượng đề án của các đội thi năm nay.

Điểm tối đa cho mỗi hạng mục là 5đ. Tổng điểm là 50đ. Tuỳ theo mức độ hoàn thành và chất lượng phân tích của từng hạng mục/tiêu chí mà BGK sẽ cho mức điểm tương ứng.

Để biết thêm về toàn bộ chương trình: Click tại đây

Sun* Busitech 2021 đang bước vào chặng thứ 2 rồi, đừng quên theo dõi những thông tin từ chương trình nhé. Đừng quên 12/04 là hạn cuối cùng để các đội chơi submit đề án gửi về cho BTC.

#Sun* Busitech 2021