Toàn cảnh về IDP - khái niệm thu hút sự chú ý mạnh mẽ của Sunner trong kì Goal Meeting giữa năm nay!

IDP - Individual Development Plan (hay còn gọi là Kế hoạch phát triển cá nhân) là khái niệm sẽ xuất hiện từ kỳ Goal Meeting giữa năm nay. Sự xuất hiện của IDP sẽ giúp các Sunner tạo ra một “kế hoạch hành động” nhằm cải thiện kiến thức, kỹ năng, cũng như khả năng của mỗi người, giúp Sunner đi đúng hướng và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Bối cảnh ra đời IDP

Goal Meeting (GMT) là 1 hoạt động quen thuộc, tổ chức 2 lần/năm tại Sun*, với mục tiêu nhìn nhận những tiến bộ, đóng góp, thành tích cá nhân trong suốt 1 kỳ làm việc vừa qua. Bên cạnh đó, GMT còn giúp Sunner xác định cơ bản mục tiêu, kế hoạch phát triển cá nhân trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện tại, Sunner đang bước vào kỳ GMT giữa năm 2022 với sự  tư vấn, định hướng phát triển bởi UM/LM/CSM . Và để tạo ra phương tiện tốt hơn cho Sunner theo sát các dự định, kế hoạch phát triển bản thân, Sun* sẽ chính thức áp dụng việc xây dựng kế hoạch cá nhân IDP - Individual Development Plan theo format gợi ý chung trong kì GMT giữa năm nay. 

IDP hoạt động như thế nào?

IDP hiện vẫn còn là khái niệm mới tại Sun*. Hiểu một cách đơn giản, IDP sẽ giúp bạn: 

  1. Xác định được mục tiêu phát triển bản thân phù hợp tại Sun* trong giai đoạn tiếp theo
  2. Đưa ra cách trình bày trực quan về cách phân bổ thời gian để thực hiện mục tiêu
  3. Ghi nhận các mốc quan trọng trong suốt chặng đường, mang lại cảm giác hoàn thành và gia tăng động lực phát triển liên tục.
  4. Tạo thói quen xây dựng và sử dụng IDP để tiến tới các mục tiêu phát triển bản thân một cách hiệu quả hơn.

Mục tiêu của việc thiết lập IDP là để giúp cá nhân có thể tập trung phát huy điểm mạnh và cải thiện các điểm hạn chế của bản thân, từ đó đưa ra lộ trình phát triển năng lực và kế hoạch hành động cụ thể nhằm đạt mục tiêu nghề nghiệp mong đợi. 

Bên cạnh đó, dựa trên IDP của Sunner, đội ngũ lãnh đạo, quản lý các phòng ban cũng sẽ nắm được lộ trình phát triển mong muốn của cá nhân để Từ đó đưa ra tư vấn, đồng hành tạo điều kiện và thúc đẩy động lực phát triển cho Sunner.

Các bước xây dựng IDP

Tips xây dựng IDP hiệu quả

Các tips sau có thể giúp bạn xây dựng IDP hiệu quả: 

1. Với mỗi kiến thức, kỹ năng cần phát triển, nếu cần nhiều hơn 3 'nhiệm vụ' để đạt được mục tiêu, hãy đưa ra 3 'nhiệm vụ' đầu tiên trước để tập trung hành động và duy trì động lực phát triển, và đặt thời gian để review lại các bước này. 

Các bước tiếp theo có thể thêm vào trong lần review tiến độ kế tiếp.

2. Tham khảo mô hình 70-20-10 để đưa ra kế hoạch hành động:

- 70% học qua công việc thực tế

- 20% học từ người khác

- 10% học qua các chương trình đào tạo, học tập bài bản

Sunner cần làm gì? 

Ngay từ bây giờ, các bạn hãy cùng thiết lập IDP theo template có sẵn đã được thông báo tại Unit. Đây cũng chính là dữ liệu để các bạn trao đổi cùng với UM/LM/CSM trong buổi GMT sắp tới, để nhận được tư vấn tốt nhất cho lộ trình phát triển của bản thân trong tương lai nhé! 

Cuối cùng, Sunner hãy bám sát IDP đã thiết lập và đừng quên tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ từ Quản lý/Learning Hub/Các khóa training, Coaching thú vị và bổ ích tại Công ty, giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu đặt ra. 

Tin rằng, với IDP, Sunner sẽ tự tin hơn vào con đường phát triển của bản thân và thêm nhiều quyết tâm để chinh phục các thử thách thú vị phía trước. 

#goal meeting

#IDP

#TTTH