Vui cùng Sun* News: Thì ra, không chơi thấy chán, chơi rồi thấy vui!

Vui cùng Sun* News đã trở lại với Sunners ở tất cả các văn phòng của Sun* rồi đây. Chương trình được tổ chức từ 16h - 16h30 phút, thứ 5 (07/04) trên Sun* News. Để tham gia chương trình, Sunner phải đăng nhập bằng tài khoản G-Suite. Trong thời gian 30 phút, BBT đưa ra 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi có từ 3-4 đáp án hoặc câu hỏi Có/Không hoặc Đúng/Sai, người chơi đọc và chọn đáp án đúng nhất. 5 người chơi có nhiều đáp án trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được nhận giải thưởng đặc biệt từ BBT. Trong mọi trường hợp tranh chấp, ban tổ chức là người quyết định cuối cùng.

#Vui cùng Sun* News