Vui cùng Sun* News: Thử thách kiến thức lĩnh vực giao tiếp và tư duy phản biện của Sunner!

Minigame Vui cùng Sun* News ngày 18/08/2023 sẽ mang đến cho Sunner chuỗi câu hỏi thú vị về kiến thức liên quan đến kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, cùng một số hiểu biết cơ bản về nền tảng học online dành riêng cho người Sun*- S* Learn. Để tham gia chương trình, Sunner đăng nhập bằng tài khoản G-Suite vào Sun* News và chinh phục các câu hỏi trắc nghiệm. Trong thời gian 30 phút, BTC đưa ra 15 câu hỏi về Sun*, mỗi câu hỏi có từ 3-4 đáp án hoặc câu hỏi Có/Không hoặc Đúng/Sai, Sunners đọc và chọn đáp án đúng nhất. Trong mọi trường hợp tranh chấp, ban tổ chức là người quyết định cuối cùng. Hãy cùng thử sức nhé!