Tag: dự án của Sun*

Nghệ sĩ Nhật kiếm bội tiền từ sản phẩm công nghệ giải trí mới do Sun* phát triển
Dự án - Sản phẩm
Nghệ sĩ Nhật kiếm bội tiền từ sản phẩm công nghệ giải trí mới do Sun* phát triển
2021 là năm đánh dấu nhiều thành công trong các dự án nội bộ của Sun*, trong đó có dự án Mooos. Mooos là dự án ấn tượng thuộc lĩnh vực công nghệ giải trí, đã release tại thị trường Nhật Bản và bước đầu gặt hái được thành quả tốt đẹp với doanh thu tiềm năng.
Đăng bởi QNT 846 Lượt xem 2021-12-17

Không còn bài viết nào