Tag: estimate

Bài học nhớ đời cho dự án tôi mỗi đợt "estimate"
Dự án - Sản phẩm
Bài học nhớ đời cho dự án tôi mỗi đợt "estimate"
Thà nghi ngờ còn hơn bỏ sót - luôn luôn phải estimate lại toàn bộ effort khi nhận dự án từ Unit Manager, Sunner nhé!
Đăng bởi PEC 878 Lượt xem 2021-12-13

Không còn bài viết nào