Tag: Global One-Team

Chương trình “7 ngày 7 đêm” của đội ngũ Lãnh đạo Sun* mở ra thêm một chương mới trong hành trình phát triển Sun* Global
Văn hóa Sun*
Chương trình “7 ngày 7 đêm” của đội ngũ Lãnh đạo Sun* mở ra thêm một chương mới trong hành trình phát triển Sun* Global
Với mục tiêu tối đa hoá sức mạnh của một Công ty đa quốc gia bằng chiến lược Global One-team của Sun* chúng ta, kết hợp với ý tưởng chuyến đi phượt Hà Nội/Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng của đội ngũ lãnh đạo, cuộc hành trình 7 ngày 7 đêm với sự tham gia của các Sun* Managers đang làm việc tại cả Việt Nam và Nhật Bản đã thành công tốt đẹp, mở ra những định hướng mới cho sự phát triển Sun* Global One-team trong thời gian tới.
Đăng bởi NMD 819 Lượt xem 2023-10-31

Không còn bài viết nào