Tag: lập trình viên

Corner of Sun*: Không bao giờ là quá trễ để theo đuổi đam mê
Corner of Sun*
Corner of Sun*: Không bao giờ là quá trễ để theo đuổi đam mê
Ở bài viết này, tôi sẽ kể bạn nghe về chặng đường mà tôi đã đi, từ một người anh thanh niên chẳng biết gì về code, cho đến bây giờ, trở thành một kỹ sư phần mềm của Sun*. Và mặc dù hoàn cảnh của mỗi chúng ta là khác nhau, khả năng học tập và tiếp thu kiến thức cũng khác nhau nên có thể những kinh nghiệm này của tôi chẳng là gì so với nhiều người, nhưng tôi hy vọng rằng nó có thể truyền cảm hứng đến ai đó, đã và đang trên con đường "tìm ra chính mình"...
Đăng bởi NNT 550 Lượt xem 2021-01-07

Không còn bài viết nào