Tag: theo dõi

Chúng ta đang bị Google và Facebook theo dõi như thế nào?
Dự án - Sản phẩm
Chúng ta đang bị Google và Facebook theo dõi như thế nào?
"If you are not paying for it, you are the product" - Nếu bạn không phải trả tiền, thì thực tế bạn chính là sản phẩm. Điều đã và đang xảy ra khi chúng ta sử dụng những dịch vụ "miễn phí" của Google, Facebook.
Đăng bởi Thiện N.V 372 Lượt xem 2021-01-24

Không còn bài viết nào